Η εταιρία ECO MOTO SCRAP RECYCLING ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων με εξειδίκευση στον τομέα των συνεργείων επισκευής οχημάτων και επιχειρήσεων Ανακύκλωσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε όλη την επικράτεια.

Η ECO MOTO SCRAP RECYCLING είναι σε θέση να δώσει λύσεις, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, όσον αφορά τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων και μη αποβλήτων, με σκοπό να υπερκαλύψει τις ανάγκες και υποχρεώσεις του επαγγελματία, που προκύπτουν από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Το πάντα ενημερωμένο προσωπικό μας, με σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία, μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά με τις διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται. Μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας.


ECO MOTO SCRAP RECYCLING ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ε.
Συλλογή και Ανακύκλωση Επικίνδυνων Αποβλήτων
Σουλίου 23, Τ.Κ. 173 42 Αγ. Δημήτριος
Τηλέφωνα:210 9912011, 210 9950209, 210 9950210,
Fax:210 9950212
E – mail info@ecoscrap.gr